SashaとSteve Laylerがサンプル・ライブラリを発売

  • Share
  • イギリス人プロデューサー2人のコレクションが、AudioRaidersとNative Instrumentsからそれぞれ登場。
  • SashaとSteve Laylerがサンプル・ライブラリを発売 image
  • Sasha?Steve Lawler?????????·??????????????? Sasha?AudioRaiders???????????·????????????·????????(???)?????????????????????????/??????????????????????4000????????????????????????????????????????????????????????????????????????220??????????????????·????????????????Sasha???????·????·???????????????????????????????????? ?????? ???Lawler??Native Instruments?????????Dark Pressure????Maschine?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5??Maschine???????????42??64???????????21????????????????????????????????? Sasha?Soundlab??$99(??????????7900)?Lawler?Dark Pressure??€49(??????????5160)??
RA