GLOBAL ARK


̸

Promoter News

̸

Past events


  • Fri, 27 Aug 2021

   GLOBAL ARK 2021 -The 10th Anniversary in OZE -

   Ken Ishii, DJ Krush, DJ Dante, Hideo Kobayashi, Do Shock Booze, Taichi Kawahira, Kaoru Inoue, Mayuri, DJ Kensei, DJ MIKU, AMG SAIMURA (TECHVANE), Bob Rogue, Drunken Kong, KATIE SE7EN, DJ Yogurt, Tsutomu, J.A.K.A.M., Risa Taniguchi, MARIA.
   Kanto
   Hotaka Ranch Camping Ground
   124

  • Fri, 27 Aug 2021

   GLOBAL ARK 2021 -The 10th Anniversary in OZE -

   Ken Ishii, DJ Krush, DJ Dante, Hideo Kobayashi, Do Shock Booze, Taichi Kawahira, Kaoru Inoue, Mayuri, DJ Kensei, DJ MIKU, AMG SAIMURA (TECHVANE), Bob Rogue, Drunken Kong, KATIE SE7EN, DJ Yogurt, Tsutomu, J.A.K.A.M., Risa Taniguchi, MARIA.
   Kanto
   Hotaka Ranch Camping Ground
   124  • Fri, 23 Aug 2019

   GLOBAL ARK 2019

   Ken Ishii, Audio Injection, DJ Dante, A.Mochi, Mudd, Hideo Kobayashi, Matsunami, Do Shock Booze, Sinsen, Go Hiyama, Kaoru Inoue, Mayuri, Sancho Meiso Chaya, DJ Kensei, Truncate, DJ MIKU, AMG SAIMURA (TECHVANE), Bob Rogue, DJ Yogurt, ANII, Tsutomu, Ayana JJ, dew, Sayaka Kitada

  • Fri, 23 Aug 2019

   GLOBAL ARK 2019

   Ken Ishii, Audio Injection, DJ Dante, A.Mochi, Mudd, Hideo Kobayashi, Matsunami, Do Shock Booze, Sinsen, Go Hiyama, Kaoru Inoue, Mayuri, Sancho Meiso Chaya, DJ Kensei, Truncate, DJ MIKU, AMG SAIMURA (TECHVANE), Bob Rogue, DJ Yogurt, ANII, Tsutomu, Ayana JJ, dew, Sayaka Kitada

  • Fri, 24 Aug 2018

   Global ARK 2018

   Jimpster, DJ Dante, Hideo Kobayashi, DJ Sodeyama, Matsunami, Do Shock Booze, Sinsen, Go Hiyama, Kaoru Inoue, Mayuri, Whitesquare, Sancho Meiso Chaya, DJ Kensei, Tomo Hachiga, DJ MIKU, Bob Rogue, Katsu Arai, Tsutomu, Ayana JJ, Mushic, Maria Fujioka, DJ Yazi, HIDAI, dew

  • Fri, 24 Aug 2018

   Global ARK 2018

   Jimpster, DJ Dante, Hideo Kobayashi, DJ Sodeyama, Matsunami, Do Shock Booze, Sinsen, Go Hiyama, Kaoru Inoue, Mayuri, Whitesquare, Sancho Meiso Chaya, DJ Kensei, Tomo Hachiga, DJ MIKU, Bob Rogue, Katsu Arai, Tsutomu, Ayana JJ, Mushic, Maria Fujioka, DJ Yazi, HIDAI, dew