Elektron Talk: O.N.O from Tha Blue Herb

  • Share
  • スウェーデン発の電子楽器ElektronがTha Blue HerbのプロデューサーO.N.Oと対談インタビューを実施。
  • Elektron Talk: O.N.O from Tha Blue Herb image
RA