RYOHEI


 • Real name
  Ryohei Kawashita
 • Location
  Japan
  • Followers
   4
̸

Upcoming events

̸

Stats

̸

About

 • Tokyo Based House & Techno DJ/Producer
  Booking information
̸

Related Artists

̸

Past events


  • Fri, 24 Dec 2021

   Black ON IT

   MASANORI MORITA, Osamu M, Taichi Kawahira, Drunken Kong, SUETSUGU, Studio Apartment, RYOHEI

  • Fri, 24 Dec 2021

   Black ON IT

   MASANORI MORITA, Osamu M, Taichi Kawahira, Drunken Kong, SUETSUGU, Studio Apartment, RYOHEI

  • Sat, 23 Oct 2021

   Brightness Open Air 2021 Autumn

   Ken Ishii, Kaito, Ree.K, Matsunami, Do Shock Booze, Taichi Kawahira, Goodfellas, Hiroshi Watanabe, Tomo Hachiga, AMG SAIMURA (TECHVANE), YUKIMASA, Blackship, Foog, DJ Yogurt, Ren Yokoi, AHREUM, Devon, OYU, MARIA., TKS1T, RYOHEI, Taishin Inoue, TAT2K, Gradate, Shintaro, GS Projekt, miffrino
   Tokyo
   Unknown
   109

  • Sat, 23 Oct 2021

   Brightness Open Air 2021 Autumn

   Ken Ishii, Kaito, Ree.K, Matsunami, Do Shock Booze, Taichi Kawahira, Goodfellas, Hiroshi Watanabe, Tomo Hachiga, AMG SAIMURA (TECHVANE), YUKIMASA, Blackship, Foog, DJ Yogurt, Ren Yokoi, AHREUM, Devon, OYU, MARIA., TKS1T, RYOHEI, Taishin Inoue, TAT2K, Gradate, Shintaro, GS Projekt, miffrino
   Tokyo
   Unknown
   109  • Fri, 24 Sep 2021

   Black ON IT

   MASANORI MORITA, Osamu M, Hiroyuki Arakawa, DJ Yogurt, SUETSUGU, RYOHEI

  • Fri, 24 Sep 2021

   Black ON IT

   MASANORI MORITA, Osamu M, Hiroyuki Arakawa, DJ Yogurt, SUETSUGU, RYOHEI

  • Sat, 18 Sep 2021

   Dogma

   ASIN, Hiroyuki Arakawa, RYOHEI, coca, CHIKA, Neurojacker, M!nase

  • Sat, 18 Sep 2021

   Dogma

   ASIN, Hiroyuki Arakawa, RYOHEI, coca, CHIKA, Neurojacker, M!nase